Bilgisayar Uzmanlık Ltd.Şti. İstanbul 1987 Ana Sayfa   Program İndir   Özel Program   Hesaplarımız   İnsan Kaynakları   Destek & SSS   İletişim  

EFES Üretim Planlama Broşürü 2/4
   
  Üretim Modülü «  Önceki broşür  Sonraki broşür  »  Stok Kontrol
 sipariş fişi örneği örnek sipariş fişi 
 

EFES Üretim Planlama programı başlıca üretim, satış siparişi, satın alma siparişi ve stok kontrol bölümlerinden oluşur. Bu ikinci broşürde satış sipariş bölümü tanıtılmaktadır. Satış sipariş bölümünde 1) satış sipariş listesi raporu ve 2) müşteriye doğrulaması(teyit etmesi) amacıyla gönderilen satış sipariş fişi vardır. Üretim planlama satılan ürünler ve satın alınmış ve gelecek olan ham maddeleri dikkate almadan yapılamayacağı için şimdi bu gruptaki raporları görelim.

  
EFES Üretim Planlama programın şimdi bedava indirin ve 21 gün ücretsiz kullanmaya hemen başlayın. Nasıl kullanacağınız programda resimlerle gösteriliyor. Çok kolay. İstediğiniz kadar basit veya istediğiniz kadar detaylı olarak, kendi üretim planlamanızı kendiniz yapın.

Satış Sipariş Listesi

Müşterilerin sizden istediği fiyat teklifleri veya kabul edilerek tekliften satışa dönüşen sipariş kayıtları liste şeklindeki raporda yer alır. Çeşitli parametreler(filtreler) kullanılarak çeşitli amaçlara göre satış sipariş listesi hazırlanır. Örneğin belli tarih aralığında veya belli müşteriye verilmiş teklifler veya yapılmış satışlar görülebilir. Satış sipariş listesi istenirse sadece müşterilere verilen tekliflerin listesi olarak da alınabilir. Aşağıda örnek bir satış sipariş listesinin ekran raporu görülmektedir.

Teklif Fişi ve Satış Sipariş Fişi

Burada bir kullanım kolaylığı veya ofis otomasyonundan bahsedeceğiz. Eğer müşteriler satın almazdan önce isterlerse onlara fiyat teklifi gönderilir. Müşteri teklifi onaylar veya pazarlık edildikten sonra teklif satışa dönüşür. Bu süreçte teklif veya satış fişi olarak bilgisayara kaydedilmiş bilgilerden yararlanılarak ‘Teklif Fişi’ veya ‘Satış Sipariş Fişi’ başlığıyla kağıda yazdırılıp müşteriye onaylaması için gönderilir. Aşağıda örnek satış sipariş fişi görülmektedir.

Depo Çıkış Fişi Entegrasyonu

Satış sipariş listesi depo çıkış fişi ile entegre çalışır. Şöyle ki: Depo sorumlusu depo çıkış fişi/irsaliye hazırlarken sevk edilecek stokların hangi satış sipariş fişine ait olduğunu ekrandan seçerek belirlediğinde program sevk edilmiş stok miktarlarını bu raporda gösterir. Böylece sevk edilen stoklar hem depo mevcutlarından hem de satış sipariş miktarlarından otomatik olarak düşülür.

Satış Sipariş Fişi ve Malzeme İhtiyaç Listesi Bağlantısı

Programda var olan malzeme ihtiyaç listesi raporu hazırlanırken hesaplamalar satış sipariş fişlerindeki stok ve satış miktarlarından başlatılır. Hesaplamanın nasıl yapıldığı ilgili ekranda anlatılmıştır. Burada o bağlantıdan söz etmekle yetinelim. Şimdi satın alma bölümüne geçelim.

Satın Alma Sipariş Listesi

Tedarikçilerden istenen teklifler veya tedarikçilere verilen satın alma sipariş kayıtları liste şeklindeki raporda yer alır. Çeşitli parametreler(filtreler) kullanılarak çeşitli amaçlara göre liste hazırlanır. Örneğin belli tarih aralığında veya belli tedarikçiden istenen teklifler veya satın alma siparişleri görülebilir. Satın alma sipariş listesi istenirse sadece tedarikçilerden istenen fiyat teklifleri listesi olarak da alınabilir. Aşağıda örnek bir liste görülmektedir.

Tedarik Fiyat Listesi

Tedarik fiyat listesi raporu hangi stokların hangi tedarikçilerden kaç paraya alınabileceğini gösterir. Bu liste depo giriş fişlerindeki fiyatlardan bağımsız olarak tedarikçi firmaların gönderdikleri fiyat listelerinin bilgisayara kaydedilmesiyle oluşan bilgi deposundan derlenir. Tedarikçilerden satın alınmış stokların fiyatları ise stok bölümünde stok hareket raporunda vardır.

  

Üretim Modülü  «  Önceki broşür           Sonraki broşür  » Stok Kontrol Bölümü

EFES Üretim Planlama programın şimdi bedava indirin ve 21 gün ücretsiz kullanmaya hemen başlayın. Nasıl kullanacağınız programda resimlerle gösteriliyor. Çok kolay. İstediğiniz kadar basit veya istediğiniz kadar detaylı olarak, kendi üretim planlamanızı kendiniz yapın.
  
Güncelleme tarihi: 17/07/2010